XIII Radomska Olimpiada Młodzieży
8 lutego 2017 roku