Z „Katolikiem” po kolędzie
29 stycznia 2017 roku

Foto: Rafał C.