Rekrutacja 2017

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri
ogłasza nabór do następujących klas pierwszych:

— klasa humanistyczna
— klasa matematyczna
— klasa biologiczno-chemiczna

 • Składanie dokumentów od 4 maja do 26 czerwca 2017 roku.
  Formularz zgłoszeniowy do KLO: w formacie pdf.

 • Dokumenty niezbędne przy zapisie:
  a) wypełniony formularz podania
  b) 2 fotografie
  c) własnoręcznie napisany życiorys
  d) świadectwo ukończenia drugiej klasy – oryginał

  opłata rekrutacyjna: 20 zł (dwadzieścia zł)

 • Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz wyniku sprawdzianu w piątek – 23 czerwca 2017 roku lub w poniedziałek – 26 czerwca 2017 roku w godzinach od 9:00 do 16:00.


Dodatkowe informacje o szkole:
 • Języki obce: angielski, niemiecki (z możliwością uzyskania certyfikatu DSD II), francuski – (5 godz. + 3 godz.)
 • Polsko-niemiecka wymiana młodzieży ze szkołą w Augsburgu
 • Ogólnodostępna biblioteka i czytelnia multimedialna z dostępem do Internetu
 • Opieka medyczna pielęgniarki z Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej „Nastolatek”
 • Wyżywienie: sklepik szkolny
 • Teatr SCENE z własną sceną teatralną
 • Gazeta KLON i miesięcznik oratoryjny PARADISO
 • Szkolna Akademia Filmowa – SzAFa
 • Koło Misyjne im. św. Józefa Vaza COr
 • Sekcja pływacka
 • Chór
 • Zajęcia sportowe: pływanie, aerobik, nauka tańca, crossfit, ponadto w ramach 3 godziny WF-u: piłka nożna, samoobrona, wspinaczka, kajaki, rajdy piesze i rowerowe i inne zajęcia sportowe do wyboru
Kryteria przyjęcia – punktacja oparta o:

 • oceny uzyskane z 4 przedmiotów (j. polski, j. obcy, przedmiot kierunkowy, matematyka)
 • wynik z egzaminu gimnazjalnego