† Bożena Szajnowicz

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Bożeny Szajnowicz,
która w latach 1991-2017 pracowała w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
im. św. Filipa Neri w Radomiu.

Zmarła 15 sierpnia 2020 roku w wieku 63 lat.

Niech Pan Jezus da jej wieczną radość. 

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona
w środę 19 sierpnia 2020 roku o godz. 11:30
w kościele św. Brata Alberta w Radomiu
przy ul. św. Brata Alberta 4.

Po nabożeństwie żałobnym nastąpi wyprowadzenie urny z prochami
zmarłej na Cmentarz Komunalny w Radomiu (wejście od ul. Ofiar Firleja).