2023.03.09 — Żołnierze Wyklęci. Zbrojne podziemie niepodległościowe w regionie radomskim (1945-1956)

Żołnierze Wyklęci.

Zbrojne podziemie niepodległościowe w regionie radomskim (1945-1956)

9 marca 2023 roku, ORATORIUM św. Filipa Neri

W czwartek, uczniowie klas humanistycznych spotkali się z Panem Marcinem Sołtysiakiem — pracownikiem IPN.