2024.06.18 — dr Piotr Kobylski — wykład

dr Piotr Kobylski

18 czerwca 2024 roku — wykład z doradztwa zawodowego

dr Piotr Kobylski jest doktorem nauk społecznych — nauki prawne, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego.

więcej…