Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri

26-600 Radom, ul. Grzybowska 22

REGON 670005091

tel.: 48 363 95 96, 48 363 06 61

www: klo.radom.pl

e-mail: kloneri@klo.radom.pl

Konto:
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
76 9132 0001 0000 3954 2000 0010