Wielkanoc 2021

Posted Posted in Kwiecień 2021, Święta

Wielki Post był czasem łaski, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych zwrócili uwagę na troskę o życie wieczne. Dokonywane wyrzeczenia otworzyły nas na potrzeby drugich, szczególnie tych dotkniętych izolacją pandemii i zatęskniliśmy za obecnością drugiego człowieka. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze grzechy a Jego Zmartwychwstanie otworzyło nam […]

Rekrutacja 2021/2022

Posted Posted in Marzec 2021, Rekrutacja

Deklarację o przyjęcie do szkoły można złożyć przez stronę internetową https://klo.radom.pl/rekrutacja/ od 19 kwietnia 2021 r. Do 14 lipca br. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na korytarzu szkolnym lub […]

KLO pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu

Posted Posted in Luty 2021

W piątek 26 lutego br. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu zostało objęte patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Umowę o współpracy podpisali dziekan WPiA dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH oraz dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri ks. […]

Nauka od 1 lutego 2021

Posted Posted in Luty 2021

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, […]

Ferie zimowe

Posted Posted in Styczeń 2021

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich tegoroczne ferie uczniowie spędzą głównie w domach. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący i ciekawy, dlatego […]

Orędzie Ojca Świętego Franciszka

Posted Posted in Styczeń 2021, Święta

Promocja kultury troskliwości wymaga procesu wychowawczego, a w dążeniu do tego celu kompas zasad społecznych jest niezawodnym narzędziem w różnych powiązanych ze sobą kontekstach. Chciałbym podać kilka przykładów.  – Wychowanie do troskliwości rodzi się w rodzinie, będącej naturalną i podstawową komórką społeczeństwa, w której człowiek uczy się żyć w relacji i we wzajemnym szacunku. […]

Koniec I semestru / Przerwa świąteczna / Ferie zimowe

Posted Posted in Grudzień 2020, Święta

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Kończymy pierwszy semestr roku szkolnego 2020/21.Oceny zostaną wystawione do 18 grudnia i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną , która odbędzie się 21 grudnia br. Informacje zostaną umieszczone przez Wychowawców w e-dzienniku.Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów, które były zaplanowane na dzień 4 i 5 stycznia 2021, […]

Razem na Święta

Posted Posted in Caritas, Grudzień 2020

Od kilku lat uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego angażują się w świąteczne zbiórki dla najbardziej potrzebujących. W tym roku nie mogło być inaczej, więc postanowiliśmy włączyć się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej “Razem na Święta” i zorganizować szkolną zbiórkę dla podopiecznych jadłodajni Caritas przy ulicy Siennej 7 w Radomiu. Serdecznie zapraszamy […]

ROZWAŻANIA ADWENTOWE 2020

Posted Posted in Grudzień 2020, Święta

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! Zwyczajem naszej szkoły jest, iż w okresie Adwentu są przeprowadzane rekolekcje dla społeczności szkolnej. Rok 2020 jest w wielu wymiarach ograniczony przez okres  pandemii. Wielkopostne rekolekcje po jednym dniu musiały zostać przerwane. Teraz pozostajemy w izolacji i łączymy się przez komunikatory elektroniczne.  Mimo odosobnienia pozostajemy jednak […]