KLO pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu

Posted Posted in Luty 2021

W piątek 26 lutego br. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu zostało objęte patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Umowę o współpracy podpisali dziekan WPiA dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH oraz dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri ks. […]

Nauka od 1 lutego 2021

Posted Posted in Luty 2021

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, […]