Rekrutacja 2021/2022

Posted Posted in Marzec 2021, Rekrutacja

Deklarację o przyjęcie do szkoły można złożyć przez stronę internetową https://klo.radom.pl/rekrutacja/ od 19 kwietnia 2021 r. Do 14 lipca br. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na korytarzu szkolnym lub […]