Dziękujemy Ci, Święty Janie Pawle II!

Włączamy się w dziękczynienie w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wspominając Jego ślady w społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri. Dziękujemy za błogosławieństwo obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej dla naszej szkoły. Kiedy Papież przybył 4 czerwca 1991 roku do Radomia, wspomniane liceum miało już formalne powołanie do istnienia i czekało na rozpoczęcie działalności we wrześniu. Wtedy założyciel szkoły, ks. Adam Maj COr, na spotkanie z Ojcem Świętym na radomskim lotnisku zabrał wierną kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która umieszczona pośród innych wizerunków maryjnych, została pobłogosławiona przez Papieża. Obraz znajduje się w kaplicy szkolnej jako znak opieki Matki nad swoimi dziećmi, której Ojciec Święty zawierzył siebie, a nam w liście z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci św. Filipa Neri, przypomniał słowa naszego Patrona: „czcijcie Maryję, wiem, co mówię – czcijcie Maryję”.

Dziękujemy za spotkanie w kościele Matki Bożej na Vallicelli przy grobie św. Filipa Neri. W roku jubileuszowym 400-lecia śmierci św. Filipa Neri, Jan Paweł II przybył do kościoła filipińskiego w Rzymie. Uroczystości miały miejsce 28 maja 1995 roku. W homilii powiedział: „Święci wszystkich czasów, i św. Filip w swojej epoce, żyli wizją otwartego nieba. Są oni świadkami Syna Bożego, który postanowił wejść w historię i przeżywać ją w taki sposób, by w końcu stać się dla wszystkich Drogą, Prawdą i Życiem”. To pragnienie nieba ma swój oddźwięk do dziś, w często śpiewanym w szkole „Paradiso, pragnę nieba, wolę niebo”.

Byliśmy tam obecni jako znaczna delegacja szkolna ze sztandarem szkolnym, który Papież miał w tym kościele pobłogosławić. Jednak tak się nie stało i nie wiemy z jakich powodów organizacyjnie zostało to pominięte. Ale jaka była radość, gdy to niedopatrzenie znalazło swój finał po południu tego dnia, gdy zostaliśmy zaproszeni na prywatne spotkanie do Watykanu z Papieżem w Sali Klementyńskiej!

 Zdjęcia dokumentują tę sytuację, podczas której Jan Paweł II rozmawiał z nami, pobłogosławił nas i szkolny sztandar! Było to niesamowite przeżycie dla wszystkich uczestników tego wydarzenia! Dziękujemy Ci, Ojcze Święty!

Dziękujemy Ci za słowa homilii z pierwszej wizyty przy grobie naszego Patrona 26 maja 1979 roku, które są programem naszej szkoły: „Św. Filip, z pełnym poszanowaniem poszczególnych osobowości, nakreślił plan wychowawczy na rzeczywistość łaski i rozwijał go w pięciu głównych liniach wytycznych: subtelne poznawanie każdego poszczególnego dziecka i młodzieńca przez cierpliwe i serdeczne wysłuchiwanie go, – oświecanie umysłu prawdami wiary poprzez lektury i medytacje – pobożność eucharystyczna i maryjna – miłość bliźniego – zabawa w jej rozmaitych przejawach. Dzisiejszemu światu są ogromnie potrzebni wrażliwi i kompetentni wychowawcy, którzy uczyliby przezwyciężać smutek i poczucie samotności oraz nieumiejętność porozumiewania się, która nęka tylu młodych i niekiedy nawet wpędza ich w przygnębienie. 

Jak św. Filip, nauczajcie także wy, rodzice i wychowawcy, wszystkiego, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, tego co jest cnotą i zasługuje na uznanie (Fil 4,8)”.

Dziękujemy Ci, Janie Pawle II, za Twoje Apostolskie Błogosławieństwo dla Katolickiego Liceum z 28 października 1993 roku, które umieszczone w pokoju nauczycielskim, nieustannie nam towarzyszy.

Dziękujemy Ci w stulecie Twoich urodzin i stajemy przy Tobie, jak w 1995 roku. Umieszczamy swoje twarze, aktualnych uczniów i pracowników, razem około 200 osób wokół Ciebie, Ojcze Święty, Janie Pawle II. Dziękujemy!