Instytut Prawa Ustrojowego — Obywatelu masz prawo!

Instytut Prawa Ustrojowego

Obywatelu masz prawo!

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Obywatelu masz prawo!”, organizowanym przez Fundację Instytut Prawa Ustrojowego. Projekt ten miał na celu podniesienie świadomości prawnej uczniów i nauczycieli, a także rozwijanie postaw demokratycznych i odpowiedzialności za życie publiczne. W ramach projektu odbyły się prelekcje, które przybliżyły uczestnikom podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie, zasady funkcjonowania państwa prawa i instytucji publicznych, a także zagadnienia związane z prawami człowieka i ochroną wolności. Za aktywny udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat Instytutu Prawa Ustrojowego, który jest dowodem jej zaangażowania w edukację obywatelską i promocję standardów państwa demokratycznego.