JĘZYKI OBCE

Język angielski

Wyniki egzaminów maturalnych z języka angielskiego są w naszej szkole zawsze wyjątkowo wysokie.  Dlaczego?

 • Zajęcia językowe odbywają się w małych grupach
 • Większa liczba godzin z języka angielskiego niż w szkołach publicznych
 • Zajęcia przygotowujące do zdawania certyfikatów FCE, a później CAE
 • Różnorodne metody pracy (w tym oprogramowanie do tablic interaktywnych do wszystkich podręczników)
 • Współpraca z przedstawicielami programu Au Pair

Poznawanie języka angielskiego i zdobywanie wyżej wymienionych certyfikatów znacznie ułatwia dostanie się na wymarzone studia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nauczyciele języka angielskiego chętnie pomagają w przygotowaniu stosownej dokumentacji na studia zagraniczne.

Na wielu  wyższych uczelniach w Polsce certyfikat FCE i CAE zwalnia z uczęszczania na zajęcia lektoratu  w trakcie całego toku studiów.

Współpracujemy także z przedstawicielami programu Au Pair, dzięki któremu młodzież ma szansę wyjechać do pracy w charakterze opiekuna do dzieci do USA.

Język niemiecki

Uczniowie naszej szkoły swobodnie porozumiewają się językiem niemieckim, nawet, jeśli zaczynają naukę od podstaw. Umożliwia to duża liczba godzin i możliwość wyboru stopnia zaawansowania.

 • Zajęcia przygotowujące do zdawania certyfikatu DSD
 • Coroczna wymiana polsko-niemiecka
 • Nauka języka w małych grupach
 • Zwiększona liczba godzin w porównaniu z innymi szkołami

Wymiana uczniowska pomiędzy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri a Gymnasium Maria Stern trwa od roku 2000. Projekty wymiany uczniowskiej między naszymi szkołami są wspierane merytorycznie i finansowo w ramach programu fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jego celem jest umożliwienie młodzieży obu krajów poznawanie kultury, historii i codziennego życia w kraju sąsiada, nawiązywanie przyjaźni, obalanie dzielących nas uprzedzeń. Przez 25 lat działalności PNWM w projektach wymiany udział wzięło ponad dwa miliony młodych ludzi z Polski i Niemiec. Cieszy nas fakt, że w dziele o tak szerokim zasięgu uczestniczy także nasza szkoła.

Niemiecki Dyplom Językowy DSD Konferencji Ministrów Kultury Niemiec jest jedynym dyplomem o międzynarodowym znaczeniu poświadczonym przez przez niemiecką państwową instytucję oświatową. Katolik od 2008 roku należy do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymał specjalne pozwolenie na przeprowadzanie egzaminów DSD. Od 2009 r. 56 naszych uczniów uzyskało Niemiecki Dyplom Językowy. Zdany egzamin DSD daje uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckiego obszaru językowego bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów językowych. Posiadanie dyplomu językowego jest także atutem dla studentów polskich uczelni ubiegających się o stypendia np. w Niemczech.

Język francuski

Nasza szkoła, otwierając się na potrzeby uczniów, daje możliwość uczenia się drugiego języka w rozszerzonym wymiarze godzinowym. Pracujemy zawsze w małych grupach. Naukę można rozpocząć od podstaw.

 • O 1/3 większa liczba godzin języka niż w pozostałych szkołach
 • Zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatu DELF (Diplôme d'études en langue française)
 • Dni kultury francuskiej
 • Udział w imprezach organizowanych przez Instytut Francuski w Polsce

Zainteresowani językiem francuskim mają szansę przygotować się do egzaminów DELF na poziomach A1, A2, B1, oczywiście z pomocą prowadzącego nauczyciela. Od czterech lat jest możliwość zdawania tych egzaminów w Radomiu i od tego samego czasu wśród laureatów DELF są nasi uczniowie – osiągają doskonałe wyniki.

Certyfikat DELF otwiera przed absolwentami drzwi wyższych uczelni, ułatwia wyjazdy zagraniczne w ramach programu „Erasmus”, zwiększa konkurencyjność na rynku pracy i jest honorowany w wielu krajach.

Chętnych do nauki pięknego języka Moliera, Voltera czy Balzaka, a także poznania bogatej kultury francuskiej serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.