Koniec I semestru / Przerwa świąteczna / Ferie zimowe

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Kończymy pierwszy semestr roku szkolnego 2020/21.
Oceny zostaną wystawione do 18 grudnia i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną , która odbędzie się 21 grudnia br. Informacje zostaną umieszczone przez Wychowawców w e-dzienniku.
Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów, które były zaplanowane na dzień 4 i 5 stycznia 2021, przenoszę na dni 21 i 22 grudnia 2020. Zakończenie I semestru nastąpi z dniem 22 grudnia 2020.
Przerwa świąteczna z okazji Bożego Narodzenia potrwa od 23 do 31 grudnia , a następnie według nowego rozporządzenia MEN ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021.

ks. Mirosław Prasek COr