Matura 2022 — 100%

Matura 2022 — 100%

Zestawienie wyników matur w 2022 roku
— POZIOM ROZSZERZONY

 

PRZEDMIOT ŚREDNI WYNIK % SZKOŁY ŚREDNI WYNIK % KRAJ ŚREDNI WYNIK % RADOM CENTYL (sumarycznie dla szkoły) STANINY (sumarycznie dla szkoły)
J. POLSKI 66,3 55,0 52,0 67,0 6 – powyżej średniej
J. ANGIELSKI 72,8 63,0 58,0 58,0 5 – średni
J. NIEMIECKI 60,8 52,0 59,0 60,0 5 – średni
MATEMATYKA 43,9 33,0 26,0 67,0 6 – powyżej średniej
FIZYKA 41,4 37,0 32,0 61,0 6 – powyżej średniej
CHEMIA 31,7 37,0 37,0 53,0 5 – średni
BIOLOGIA 51,0 43,0 46,0 65,0 6 – powyżej średniej
GEOGRAFIA 48,2 40,0 32,0 67,0 6 – powyżej średniej
HISTORIA 65,1 38,0 40,0 86,0 7 – wysoka
WOS 48,5 30,0 35,0 78,0 7 – wysoka
INFORMATYKA 96,0 40,0 39,0 98,0 9 – najwyższa

Zestawienie wyników matur w 2022 roku
— POZIOM PODSTAWOWY

PRZEDMIOT

ŚREDNI WYNIK % SZKOŁY ŚREDNI WYNIK % KRAJ ŚREDNI WYNIK % RADOM CENTYL (sumarycznie dla szkoły)

STANINY (sumarycznie dla szkoły)

J. POLSKI

62,6 54,0 53,0 72,0

6 – powyżej średniej

J. ANGIELSKI

89,4 76,0 74,0 56,0

5 – średni

J. NIEMIECKI

74,7 57,0 66,0 70,0

6 – powyżej średniej

MATEMATYKA

73,4 58,0 58,0 70,0

6 – powyżej średniej