Powrót młodzieży ze szkolnej wymiany z Niemiec

W związku z powrotem młodzieży szkolnej z Niemiec informujemy, że:

  • szkoła podejmuje decyzje zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu (PSS-E);
  • wszyscy uczestnicy wymiany wrócili bez żadnych oznak choroby;
  • mimo to uczniowie uczestniczący w wymianie zostali zgłoszeni do PSS-E;
  • aktualnie nie ma podstaw do poddawania kwarantannie osób powracających z zagranicy, jeśli nie manifestują braku zdrowia;
  • trzeba podkreślić, że szkoła, z którą była wymiana w Augsburgu, pracuje normalnie, podobnie jak inne szkoły w tym mieście;
  • jeśli nastąpiłaby zmiana sytuacji, to szkoła podejmie stosowne decyzje po konsultacji z odpowiednimi służbami sanitarnymi, informując na bieżąco uczniów i ich rodziców;
  • w szkole zostały podjęte stosowne działania profilaktyczne.