PRACOWNICY

Lista pracowników

Dyrekcja

Dyrektor

mgr Joanna Wieczorek

Wicedyrektor

mgr Artur Jagiełło

Administracja

Sekretariat

mgr Małgorzata Zielezińska

Księgowość

mgr Barbara Wąsik

Obsługa techniczna

inż. Rafał Celej

Wychowawcy

I A

dr Marcin Kuna

II A

mgr Marta Rybińska

III A

mgr Maja Janczykowska-Kuna

III B

mgr Małgorzata Antoniak

III C

mgr Magdalena Wojtkiewicz

III D

mgr Justyna Czyż

III E

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

III F

mgr Iwona Tataryn-Jagielska

Nauczyciele

Język polski

mgr Maja Janczykowska-Kuna

mgr Magdalena Wojtkiewicz

dr Marcin Kuna

Język angielski

mgr Małgorzata Antoniak

mgr Małgorzata Piątkowska

mgr Iwona Tataryn-Jagielska

Historia

mgr Artur Jagiełło

mgr Paweł Korba

Biologia

mgr Ilona Kozubek (urlop)

mgr Honorata Krzysztofczyk

Przyroda

mgr Joanna Badełek

Geografia

mgr Justyna Czyż

Wychowanie fizyczne

mgr Bartosz Mazurkiewicz

mgr Marian Woźniak

Podstawy przedsiębiorczości

dr Ewelina Markowska

Informatyka

mgr Anna Kaim

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Figaszewski

Filozofia

ks. prof. Adam Maj

Matematyka

mgr Elżbieta Bartkiewicz

mgr Marta Rybińska

mgr Joanna Wieczorek

Język niemiecki

mgr Katarzyna Kluczny

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

mgr Karolina Rogulska (urlop)

Język francuski

mgr Anita Gasek (urlop)

mgr Elżbieta Halama

Język hiszpański

mgr Anna Jabłońska

Fizyka

mgr Małgorzata Chmielewska

Chemia

mgr Joanna Badełek

mgr Elżbieta Dymel

Wiedza o społeczeństwie

mgr Artur Jagiełło

WDŻ

mgr Bożena Sałek

Biblioteka

mgr Renata Konarska

Psycholog

mgr Anna Janicka

Katecheza

s. mgr Marta Naumczyk fmm