PRACOWNICY

Lista pracowników

Dyrekcja

Dyrektor

mgr Joanna Wieczorek

Wicedyrektor

mgr Artur Jagiełło

Administracja

Sekretariat

mgr Małgorzata Zielezińska

Księgowość

mgr Barbara Wąsik

Obsługa techniczna

inż. Rafał Celej

Wychowawcy
2022-2023

1 A

mgr Artur Jagiełło

1 B

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

2 A

dr Marcin Kuna

3 A

mgr Bartosz Mazurkiewicz

4 A

mgr Maja Janczykowska-Kuna

4 B

mgr Małgorzata Antoniak

4 C

mgr Magdalena Wojtkiewicz

Nauczyciele

Język polski

mgr Maja Janczykowska-Kuna

mgr Magdalena Wojtkiewicz

dr Marcin Kuna

Język angielski

mgr Małgorzata Antoniak

mgr Aneta Chrzanowska

mgr Małgorzata Piątkowska

mgr Iwona Tataryn-Jagielska

Historia

mgr Artur Jagiełło

mgr Kamańczyk Marcin

mgr Olga Pytlińska-Markowicz

Biologia

mgr Honorata Krzysztofczyk

dr Jolanta Sochaj

Geografia

mgr Justyna Czyż

mgr Monika Majewska-Dziuba

Wychowanie fizyczne

mgr Bartosz Mazurkiewicz

Podstawy przedsiębiorczości

dr Ewelina Markowska

Informatyka

mgr Anna Kaim

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Frąk

Matematyka

mgr Elżbieta Bartkiewicz

mgr Marta Rybińska

mgr Węglicka Krystyna

mgr Joanna Wieczorek

Język niemiecki

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

mgr Karolina Rogulska

Język francuski

mgr Anita Gasek

Język hiszpański

mgr Anna Jabłońska

mgr Marta Bator

Fizyka

mgr Małgorzata Chmielewska

Chemia

mgr Joanna Badełek

mgr Elżbieta Dymel

Wiedza o społeczeństwie

mgr Artur Jagiełło

WDŻ

mgr Bożena Sałek

Biblioteka

mgr Renata Konarska

Psycholog

mgr Dagmara Frączek

Katecheza

ks. Karol Warchoł COr