PRACOWNICY

Lista pracowników

Dyrekcja

Dyrektor

ks. mgr Mirosław Prasek COr

Wicedyrektor

mgr Joanna Wieczorek

Administracja

Sekretariat

mgr Małgorzata Zielezińska

Księgowość

mgr Barbara Wąsik

Obsługa techniczna

inż. Rafał Celej

Wychowawcy

I A

s. mgr Ewa Kukiełka fmm

II A

mgr Maja Janczykowska-Kuna

II B

mgr Małgorzata Antoniak

II C

mgr Magdalena Wojtkiewicz

II D

mgr Justyna Czyż

II E

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

II F

mgr Iwona Tataryn-Jagielska

III A

mgr Artur Jagiełło

Nauczyciele

Język polski

mgr Maja Janczykowska-Kuna

mgr Magdalena Wojtkiewicz

dr Marcin Kuna

Język angielski

mgr Małgorzata Antoniak

mgr Małgorzata Piątkowska

mgr Iwona Tataryn-Jagielska

Historia

mgr Artur Jagiełło

mgr Dariusz Łyjak

Biologia

mgr Justyna Czyż

mgr Ilona Kozubek

mgr Honorata Krzysztofczyk

Przyroda

mgr Joanna Badełek

Geografia

mgr Justyna Czyż

Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Starck

mgr Bartosz Mazurkiewicz

mgr Marian Woźniak

Podstawy przedsiębiorczości

dr Ewelina Markowska

Informatyka

mgr Anna Kaim

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Figaszewski

Katecheza

s. mgr Ewa Kukiełka fmm

Filozofia

ks dr Paweł Gogacz

Matematyka

mgr Elżbieta Bartkiewicz

mgr Marlena Fryśkowska

mgr Marta Rybińska

mgr Marta Umińska

mgr Joanna Wieczorek

Język niemiecki

mgr Katarzyna Kluczny

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

mgr Karolina Rogulska

Język francuski

mgr Anita Gasek

mgr Elżbieta Halama

Język hiszpański

mgr Anna Śnioch

Fizyka

mgr Małgorzata Chmielewska

Chemia

mgr Joanna Badełek

mgr Elżbieta Dymel

Wiedza o społeczeństwie

mgr Artur Jagiełło

mgr Dariusz Łyjak

WDŻ

mgr Bożena Sałek

Szkolna Akademia Filmowa

dr Marcin Kuna

Biblioteka

mgr Renata Konarska

Psycholog

mgr Anna Janicka

Pedagog

mgr Anna Malatyńska