PRACOWNICY

Lista pracowników

Dyrekcja

Dyrektor

ks. mgr Mirosław Prasek COr

Wicedyrektor

mgr Joanna Wieczorek

Administracja

Sekretariat

mgr Małgorzata Zielezińska

Księgowość

mgr Barbara Wąsik

Obsługa techniczna

inż. Rafał Celej

Wychowawcy

I A

mgr Maja Janczykowska-Kuna

I B

mgr Małgorzata Antoniak

I C

mgr Magdalena Wojtkiewicz

I D

mgr Justyna Czyż

I E

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

I F

mgr Iwona Tataryn-Jagielska

II A

mgr Artur Jagiełło

III A

dr Marcin Kuna

Nauczyciele

Język polski

mgr Maja Janczykowska-Kuna

mgr Magdalena Wojtkiewicz

dr Marcin Kuna

Język angielski

mgr Małgorzata Antoniak

mgr Małgorzata Piątkowska

mgr Iwona Tataryn-Jagielska

Historia

mgr Artur Jagiełło

Biologia

mgr Justyna Czyż

mgr Ilona Kozubek

mgr Honorata Krzysztofczyk

Geografia

mgr Justyna Czyż

Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Starck

mgr Bartosz Mazurkiewicz

mgr Marian Woźniak

Podstawy przedsiębiorczości

dr Ewelina Markowska

dr Urszula Wolska

Informatyka

mgr Anna Kaim

mgr Andrzej Karcz

Retoryka

mgr Wojciech Ługowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Figaszewski

Wiedza o kulturze

mgr Maja Janczykowska-Kuna

Matematyka

mgr Elżbieta Bartkiewicz

mgr Marlena Fryśkowska

mgr Marta Rybińska

mgr Joanna Wieczorek

Język niemiecki

mgr Katarzyna Kluczny

mgr Sylwia Kotowska-Kieruzel

mgr Karolina Rogulska

mgr Janusz Peć

Język francuski

mgr Anita Gasek

mgr Elżbieta Halama

Fizyka

mgr Małgorzata Chmielewska

Chemia

mgr Elżbieta Dymel

Wiedza o społeczeństwie

mgr Artur Jagiełło

Historia i społeczeństwo

mgr Katarzyna Kluczny

mgr Artur Jagiełło

Katecheza

ks. mgr Mirosław Prasek COr

WDŻ

mgr Bożena Sałek

Szkolna Akademia Filmowa

dr Marcin Kuna

Biblioteka

mgr Renata Konarska

Muzyka

mgr Agnieszka Kobierska