Reintegracja!

Po tylu miesiącach rozłąki super było w końcu oderwać się od ekranów i znowu spotkać na żywo w miłych okolicznościach przyrody – wyjazd integracyjny klasy 2b 🙂

Wracamy! Dziś 2c spędzała historyczno-integracyjne przedpołudnie w centrum Radomia. Było śniadanie u Wierzbickiego, odczytywanie czasu na zegarze słonecznym (w bzach), darcie szarpi i bandażowanie ran powstańczych, pozowanie Malczewskiemu, pokłon Czachowskiemu i hołd dla rozstrzelanych powstańców 1863 roku. Działo się!

Klasy 2d i 2f uczciły powrót do nauki stacjonarnej pieczonymi kiełbaskami na ognisku w Lesiowie 🔥 🌭 😋