REKRUTACJA

Rekrutacja 2023/2024

 

 


 

Terminy składania dokumentów i wynik rekrutacji

Deklarację o przyjęcie do szkoły można złożyć przez stronę internetową https://klo.radom.pl/rekrutacja/
od 17 kwietnia 2023 r.

Do 12 lipca 2023 r. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 14.00.

Wynik rekrutacji będzie ogłoszony 21 lipca 2023 r. w budynku szkoły i przesłany drogą mailową.

W dniach 21-26 lipca 2023 r. należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zakwalifikowanego kandydata do sekretariatu szkoły w godz. od 9.00 do 14.00.

 


 

Formularz rekrutacyjny: