REKRUTACJA

Formularz rekrutacyjny:

KLO im. św. Filipa Neri w Radomiu

Rekrutacja 2021/2022

Terminy składania dokumentów i wynik rekrutacji

Deklarację o przyjęcie do szkoły można złożyć przez stronę internetową https://klo.radom.pl/rekrutacja/ od 19 kwietnia 2021 r.

Do 14 lipca br. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na korytarzu szkolnym lub w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 15.00.

WYNIK REKRUTACJI BĘDZIE OGŁOSZONY 22 LIPCA 2021 na stronie internetowej szkoły  oraz w budynku szkoły.

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do sekretariatu szkoły w godz. od 9.00 do 15.00.

Profile

klasy 24-osobowe

humanistyczny 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

matematyczny

matematyka, fizyka lub geografia

biologiczny

biologia i chemia

języki obce międzyoddziałowo

w wymiarze rozszerzonym

angielski lub niemiecki

w wymiarze podstawowym

angielski

niemiecki

francuski

hiszpański