REKRUTACJA

Formularz rekrutacyjny:

KLO im. św. Filipa Neri w Radomiu

Rekrutacja 2020/2021

Terminy składania dokumentów i wynik rekrutacji

Deklarację o przyjęcie do szkoły składamy przez stronę internetową https://klo.radom.pl/rekrutacja/.

Do 10 lipca br. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na korytarzu szkolnym lub w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 14.00.

Od 31 lipca do 4 sierpnia br. przesyłamy skan lub zdjęcie zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na korytarzu szkolnym lub w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 15.00

WYNIK REKRUTACJI BĘDZIE OGŁOSZONY 12 SIERPNIA 2020 na stronie internetowej szkoły  oraz w budynku szkoły.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do sekretariatu szkoły w godz. od 9.00 do 15.00.

Profile

klasy 24-osobowe

humanistyczny 

język polski, historia, wos         /1 oddział/

matematyczny

matematyka i fizyka                 /1 oddział/

matematyka i geografia             /minimum 1/2 oddziału/

biologiczny

biologia i chemia                       /1 oddział/

języki obce

na powyższych kierunkach języki obce  międzyoddziałowo

w wymiarze rozszerzonym

angielski /kontynuacja/

niemiecki /zaawansowany i od podstaw/

francuski /od podstaw /

hiszpański /od podstaw/

w wymiarze podstawowym

angielski

niemiecki

francuski

hiszpański

dwujęzykowy

angielski i [niemiecki od podstaw]  w wymiarze rozszerzonym

i geografia                       /1/2 oddziału/

lub matematyka               /1/2 oddziału/

angielski i [francuski od podstaw] w wymiarze rozszerzonym

/minimum 1/2 oddziału/

angielski i [hiszpański od podstaw] w wymiarze rozszerzonym

/minimum 1/2 oddziału/

i geografia lub matematyka