REKRUTACJA

Formularz rekrutacyjny:

 

KLO im. św. Filipa Neri w Radomiu

Rekrutacja 2022/2023

Terminy składania dokumentów i wynik rekrutacji

Deklarację o przyjęcie do szkoły można złożyć przez stronę internetową https://klo.radom.pl/rekrutacja/ od 19 kwietnia 2022 r.

Do 13 lipca br. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na korytarzu szkolnym lub w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 14.00.

WYNIK REKRUTACJI BĘDZIE OGŁOSZONY 14 LIPCA 2022 w budynku szkoły i przesłany drogą mailową.

Od 21 lipca do 27 lipca 2022 r. należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zakwalifikowanego kandydata do sekretariatu szkoły w godz. od 9.00 do 14.00.