ROZWAŻANIA ADWENTOWE 2020

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zwyczajem naszej szkoły jest, iż w okresie Adwentu są przeprowadzane rekolekcje dla społeczności szkolnej. Rok 2020 jest w wielu wymiarach ograniczony przez okres  pandemii. Wielkopostne rekolekcje po jednym dniu musiały zostać przerwane. Teraz pozostajemy w izolacji i łączymy się przez komunikatory elektroniczne. 

Mimo odosobnienia pozostajemy jednak w łączności. 

Zapraszam na przygotowanie duchowe do świąt Bożego Narodzenia przez wysłuchanie krótkich rozważań adwentowych. Nasze skupienie składa się z wprowadzenia i czterech rozważań. Autorem zamieszczonych treści jest  Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. prof. Krzysztof Pawlina. Bardzo dziękuję Księdzu Rektorowi za słowo skierowane do społeczności naszego liceum. 

Proszę, abyśmy  włączyli się w to już szerokie grono odbiorców i zachęcali innych. Niech te rozważania umocnią naszą Wspólnotę, zachęcą do refleksji i odpowiedzi na postawione w rozważaniach pytania oraz przyczynią się do owocnego czasu radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, jedynego odkupiciela człowieka. 

Ks. Mirosław Prasek COr

  1. Wstęp
  2. Czekająca ławka – rozważania adwentowe 2020 1/4
  3. Rozstrojone skrzypce – rozważania adwentowe 2020 2/4
  4.  Powstać ze zgliszczy – rozważania adwentowe 2020 3/4
  5. Odkryć nieznane – rozważania adwentowe 2020 4/4