Wielkanoc 2021

Wielki Post był czasem łaski, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych zwrócili uwagę na troskę o życie wieczne. Dokonywane wyrzeczenia otworzyły nas na potrzeby drugich, szczególnie tych dotkniętych izolacją pandemii i zatęskniliśmy za obecnością drugiego człowieka.


Śmierć Chrystusa zgładziła nasze grzechy a Jego Zmartwychwstanie otworzyło nam drogę do Ojca i stało się zadatkiem naszego zmartwychwstania.


Niech ta nadzieja rozproszy cienie ogarniającej pandemicznej rzeczywistości i będzie światłem w naszym życiu. Niech Zmartwychwstały Pan, który żyje i wstawia się za nami umocni swą miłość w nas, która wszytko zwycięża i nigdy nie ustaje.


Życzę łaski prawdziwego pokoju, który jest pierwszym darem Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z życzeniami radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych łączę dar modlitwy przez wstawiennictwo św. Filipa Neri .

ks. Mirosław Prasek COr