XXIV Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap diecezjalny w dniu  22 kwietnia 2020 roku, który zawsze odbywał się w KLO im. św. Filipa Neri w Radomiu jest pod znakiem zapytania, gdyż ze względu na zawieszone zajęcia szkolne nie odbył się 12 marca etap szkolny.

Podaję wszystkim zainteresowanym potrzebne informacje do samodzielnego przygotowania się, korzystając z informacji, które są umieszczone na stronie:

http://okwb.pl

 

Ze względu na przełożony termin mogą zgłosić się jeszcze kolejne osoby, które dotychczas tego nie dokonały. Proszę o informację przez e-dziennik do księdza katechety.

 

XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” obejmować będzie Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu –
najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Można skorzystać również ze strony:

https://pismoswiete.pl 

lub pobierając aplikację na telefon.

Zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego ( 3 osoby) zwalnia z matury z religii, która zgodnie z tradycją szkoły odbywa się w drugi wtorek po feriach zimowych.