Zarządzenie dyrekcji – nauczanie hybrydowe (20.10)

W związku z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie funkcjonowania szkół
podczas pandemii, od poniedziałku 19 października br. został wprowadzony w naszej szkole
hybrydowy system nauczania. Wszyscy uczniowie pozostają objęci nauczaniem. Państwo
nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne ze szkoły. Uczniowie klas drugich po gimnazjum, czyli
klasy 2d, 2e, i 2f proszę o pozostanie w domach 22 i 23 października br. (czwartek
i piątek). Zajęcia lekcyjne dla uczniów tych klas zostaną poprowadzone zdalnie przez
Microsoft Teams według planu zajęć.
Uczniowie klas 1a, 2a, 2b, 2c i 3a przychodzą do szkoły wg planu zajęć.
Przypominam, iż od 16 października br. został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek
podczas przerw szkolnych. Maseczki zdejmujemy w salach po zajęciu własnych miejsc przy
ławkach. Sale lekcyjne pozostają otwarte również podczas przerw.
W razie zagubienia maseczki, proszę zgłosić się na portiernię i pobrać nową.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2020 roku.

Ks. Mirosław Prasek COr