Zarządzenie dyrekcji – nauczanie hybrydowe

W związku z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie funkcjonowania szkół podczas pandemii, od poniedziałku 19 października br. wprowadzamy w naszej szkole hybrydowy system nauczania. Wszyscy uczniowie pozostają objęci nauczaniem. Państwo nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne ze szkoły. Uczniowie klas drugich po szkole podstawowej, czyli klasy 2a, 2b, i 2c proszę o pozostanie w domach. Zajęcia lekcyjne dla uczniów tych klas do środy włącznie, zostaną poprowadzone zdalnie przez Microsoft Teams według planu zajęć.
Uczniowie klas 1a, 2d, 2e, 2f i 3a przychodzą do szkoły wg planu zajęć.
Przypominam, iż od 16 października br. został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek podczas przerw szkolnych. Maseczki zdejmujemy w salach po zajęciu własnych miejsc przy ławkach. Sale lekcyjne pozostaną otwarte również podczas przerw.

 

Zarządzenie Dyrektora
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Filipa Neri w Radomiu
z dnia 17 października 2020 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 roku.
Ks. Mirosław Prasek COr