Zarządzenie dyrekcji – nauka zdalna (23.10)

W związku z wprowadzeniem przez MEN zdalnego nauczania, od 26 października do 8 listopada br., uczniowie wszystkich oddziałów naszej szkoły zostają objęci tym obowiązkiem. Zajęcia lekcyjne dla uczniów będą poprowadzone zdalnie przez Microsoft Teams według planu zajęć. Frekwencja i ocenianie dokonuje się w sposób dotychczasowy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 roku.

Ks. Mirosław Prasek COr