Zwolnieni z teorii

Zwolnieni z teorii

19 września 2022 roku, godz. 11.50 — Oratorium św. Filipa Neri

Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli dziś w prezentacji projektu Zwolnieni z Teorii, którą poprowadził Piotr Celej — uczeń 4 klasy technikum hotelarskiego w Krakowie. To ogólnopolska Olimpiada, w ramach której uczestnicy sami organizują projekty społeczne. Uczniowie i studenci pracujący przy projektach społecznych zdobywają kompetencje i doświadczenia przydatne w dorosłym życiu. Ukończenie projektu gwarantuje zdobycie międzynarodowego certyfikatu, który między innymi ułatwia start na uczelnie wyższe. Przy okazji poznajesz nowych ludzi, którym tak jak Tobie zależy, żeby zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Więcej o ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii: https://zwolnienizteorii.pl/