Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Filipa Neri (dalej: KLO), z siedzibą 26-600
Radom, ul. Grzybowska 22, dba o prywatność użytkowników odwiedzających serwis
w domenie klo.radom.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane
wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację
użytkowników strony. Dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej
strony.


Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy
URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest
następujący:

§ publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być
bezpośrednio komputer użytkownika)
§ nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest
możliwa,
§ nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
§ czas nadejścia zapytania,
§ pierwszy wiersz żądania HTTP,
§ kod odpowiedzi HTTP,
§ liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
§ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku, gdy przejście do strony KLO nastąpiło przez odnośnik,
§ informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę KLO. Dla
zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu
określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy
służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu
poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią KLO. Na
podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc
w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają
żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej KLO w Radomiu

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie
KLO nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od
użytkowników.
Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć
stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź
otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej
przeglądarki internetowej, np.:

a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera,
e. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować
utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies
anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego
Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics
znajdują się na stronie: https://policies.google.com/.

Typy plików cookies wykorzystywanych w serwisach KLO w Radomiu

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane
informacje są usuwane z pamięci urządzenia.

a. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika
i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
b. Cookies podmiotów trzecich: Google LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
(Google Analytics, maps.google.com)

Odnośniki do innych stron

Strona KLO może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam
ustaloną.