2022.11.02 — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Zmarli ze społeczności Szkół Katolickich im. św. Filipa Neri w Radomiu:

Nauczyciele i pracownicy Uczniowie i absolwenci
 1. Szajnowicz Bożena († 2020)
 2. Maria Mazurkiewicz († 2019)
 3. Małgorzata Sander († 2017)
 4. Anna Swat († 2015)
 5. Bogdan Bernat († 2012)
 6. Janusz Zygmunt Mazurkiewicz († 2011)
 7. Paweł Drużcz († 2007)
 8. Bogusław Kosiec († 2007)
 9. ks. Józef Jaskulski († 2006)
 10. Henryk Suchomski († 2003)
 11. Małgorzata Okowińska († 2001)
 1. Małgorzata Edyta Noga († 2022)
 2. Maciej Lis († 2020)
 3. Samanta Oliwia Paff († 2018)
 4. Małgorzata Lisak († 2016)
 5. Bartosz Maciej Zacharski († 2012)
 6. Agata Gabriela Wolbergier († 2012)
 7. Ewa Anna Adamska († 2005)
 8. Kinga Prokulska († 1998)

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

św. Jan Henryk Newman

Modlitwa za wiernych, którzy odeszli

Boże wszystkich dusz, Jezu, miłośniku dusz, polecamy Tobie dusze wszystkich służebników Twoich, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią snem pokoju. Błagamy Cię, Panie i Zbawco, abyś, jak przez miłosierdzie dla nas stałeś się człowiekiem, raczył teraz ponaglić czas i przyjąć ich w niebie przed swe oblicze. Pamiętaj, o Panie, że są oni Twoimi stworzeniami, nie przez obcych bogów uczynionymi, ale przez Ciebie, jedynego żywego i prawdziwego Boga; nie ma bowiem innego Boga oprócz Ciebie i nie ma nikogo, kto by mógł dorównać Twoim dziełom. Niechaj dusze ich radują się Twoim światłem, nie licz im dawnych nieprawości, jakich się dopuścili przez nadmiar namiętności albo przez zepsute obyczaje ich skażonej natury. Bo chociaż zgrzeszyli, jednak zawsze mocno wierzyli w Ojca, Syna i Ducha Świętego, a zanim umarli, pojednali się z Tobą przez prawdziwą skruchę i sakramenty Twego Kościoła.

O Panie łaskawy, błagamy Cię, nie pamiętaj im grzechów i niewiedzy ich młodych lat, ale według wielkiego miłosierdzia swego pomnij o nich samych w niebiańskiej chwale Twojej. Niech się otworzą przed nimi niebiosa, niech aniołowie radują się razem z nimi. Niech archanioł Michał przywiedzie ich do Ciebie. Niech Twoi święci aniołowie wyjdą im na spotkanie i powiodą ich do Jerozolimy niebiańskiej. Niech przyjmie ich św. Piotr, któremu Ty powierzyłeś klucze Królestwa Niebieskiego. Niech stanie przy nich św. Paweł, naczynie wybrane. Niech wstawia się za nimi św. Jan, umiłowany uczeń, który dostąpił objawienia tajemnic niebiańskich. Niech modlą się za nimi wszyscy Apostołowie, którzy otrzymali władzę wiązania i rozwiązywania. Niech wszyscy Święci i wybrańcy Boga, którzy w tym świecie dla Jego imienia męki cierpieli, okaż im łaskawość — aby uwolnieni od tego więzienia na ziemi, zostali przyjęci do chwały owego Królestwa, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym Ty żyjesz i królujesz jako jedyny Bóg na wieki wieków.

Przybądźcie im na pomoc, wszyscy Święci Boży, wyjednajcie dla nich uwolnienie z miejsca ich kary, wyjdźcie im wszyscy na spotkanie, aniołowie, przyjmijcie te święte dusze i powiedźcie je przed Pana. Wieczny spoczynek daj im, Panie. A światłość wieczna niechaj im świeci.

Niech spoczywają w pokoju. Amen