KLO pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu

W piątek 26 lutego br. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu zostało objęte patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Umowę o współpracy podpisali dziekan WPiA dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH oraz dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri ks. Mirosław Prasek.

Celem projektu jest edukacja uczniów szkół średnich w zakresie nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji, szerzenie wiedzy prawniczej, a także kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród uczniów.

 W ramach patronatu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularnonaukowych organizowanych przez Wydział. Będą mogli także czynnie włączać się w działalność uczelnianych kół naukowych. Założeniem „Klasy pod patronatem” jest poznanie z bliska środowiska akademickiego. Opiekunem uczniów z ramienia uczelni będzie dr Piotr Kobylski, zaś ze strony Liceum wicedyrektor Joanna Wieczorek.