Rekrutacja 2021/2022

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w roku szkolnym 2021/22 zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 22 lipca 2021.

Szczegółowe wyniki rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00  do 14.00

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, powinni doręczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły w godz. od 9.00 do 14.00.